==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành giới hạn thời gian hoạt động bãi tắm từ 6h đến 18h30’ vào mùa hè; 7h đến 18h vào mùa đông.

Ngày 23/9, UBND tỉnh có Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý bãi tắm trải nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lần đầu tiên khái niệm bãi tắm chương trình được giải thích trong văn bản pháp quy cấp tỉnh: Phải là bãi cát tự nhiên hoặc tôn tạo, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật quy định. Hoạt động bãi tắm hành trình bao gồm: hoạt động tắm, cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ trong phạm vi bãi tắm trải nghiệm.

Quảng Ninh Giới Hạn Thời Gian Hoạt Động Các Bãi Tắm - Ảnh 1

Quyết định cũng giới hạn thời gian hoạt động bãi tắm từ 6h đến 18h30’ (mùa hè); 7h đến 18h (mùa đông).

Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, có người trông coi, quản lý, đảm bảo cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối nước cho người tắm. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý hoạt động bãi tắm chương trình nếu vi phạm nội dung quy chế và quy định của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn:theo báo dulichvietnam

 

Xem thêm Chương trình hạ long khác

 

Quảng Ninh Giới Hạn Thời Gian Hoạt Động Các Bãi Tắm

Quảng Ninh Giới Hạn Thời Gian Hoạt Động Các Bãi Tắm
24 2 26 50 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==