==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình hạ Long - Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phát triển của đất nước, lại có tiềm năng trải nghiệm. Mới đây, trên cơ sở các hoạt động hỗ trợ cho chương trình Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT đã huy động các chuyên gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long”. Với chiến dịch này sẽ đẩy mạnh hơn nữa hướng phát triển hành trình cho tỉnh Quảng Ninh đồng thười hạn chế tối đa những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới trải nghiệm.

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long

chương trình hạ Long - Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phát triển của đất nước, lại có tiềm năng hành trình. Mới đây, trên cơ sở các hoạt động hỗ trợ cho trải nghiệm Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT đã huy động các chuyên gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long. Với chiến dịch này sẽ đẩy mạnh hơn nữa hướng phát triển chương trình  cho tỉnh Quảng Ninh đồng thười hạn chế tối đa những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới hành trình.

Bộ Quy tắc ứng xử trải nghiệm được xây dựng dành cho các nhóm đối tượng Lữ khách , doanh nghiệp chương trình và cộng đồng địa phương. Với mỗi nhóm đối tượng, Bộ Quy tắc đưa ra gợi ý về các hành động nên và không nên thực hiện tác động theo ba khía cạnh Của có trách nhiệm (hành trình bền vững) là tham gia bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa và cộng đồng địa phương và cuối cùng là hỗ trợ cho kinh tế tại địa phương.

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long - Ảnh 1

Theo các chuyên gia Dự án EU, UBND tỉnh Quảng Ninh cần ban hành và yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp trải nghiệm phổ biến đến khách thăm quan, các đối tác gửi khách và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng , khu bảo tồn thiên nhiên cần căn cứ vào nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử để đưa ra các khẩu hiệu, khuyến cáo ngắn gọn, phù hợp để hướng dẫn khách tham quan chương trình .

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần yêu cầu các doanh nghiệp hành trình trên cơ sở Bộ Quy tắc ứng xử trải nghiệm này xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử chương trình phù hợp hơn và thể hiện được tính đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND các cấp cần tuyên truyền rộng rãi nội dung Bộ Quy tắc ứng xử hành trình tới từng cụm dân cư, tổ dân phố để vận động người dân hưởng ứng và thực hiện.

Xây dựng được Bộ Quy tắc ứng xử trong trải nghiệm tốt sẽ có tác dụng giáo dục Lữ khách , nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp chương trình và cộng đồng dân cư điểm đến cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường tự nhiên, văn hóa xã hội, những phong tục truyền thống tốt đẹp của địa phương, đảm bảo sự Phát triển Lữ Hành một cách bền vững.

Dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử sẽ được hoàn thiện và trình UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành trong tháng 8/2015. Ngoài điểm đến Hạ Long, Dự án EU cũng sẽ hỗ trợ tỉnh An Giang xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho khu thăm quan Núi Cấm tại địa phương này. Như vậy, với bộ quy tắc ứng xử này, sẽ là một bước tiến mới cho hành trình Quảng Ninh phát triển nói riêng vfa trải nghiệm cả nước nói chung.

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long
60 6 66 126 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==