==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

du lịch Hạ Long - Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phát triển của đất nước, lại có tiềm năng du lịch. Mới đây, trên cơ sở các hoạt động hỗ trợ cho du lịch Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT đã huy động các chuyên gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long”. Với chiến dịch này sẽ đẩy mạnh hơn nữa hướng phát triển Du lịch cho tỉnh Quảng Ninh đồng thười hạn chế tối đa những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới Du lịch.

Khám Phá Những Kì Quan Mới Làm Nên Diện Mạo Mới Của Hạ Long Khám Phá Những Kì Quan Mới Làm Nên Diện Mạo Mới Của Hạ Long

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long

chương trình - Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phát triển của đất nước, lại có tiềm năng du lịch. Mới đây, trên cơ sở các hoạt động hỗ trợ cho du lịch Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT đã huy động các chuyên gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long”. Với chiến dịch này sẽ đẩy mạnh hơn nữa hướng phát triển Du lịch cho tỉnh Quảng Ninh đồng thười hạn chế tối đa những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới Du lịch.

Bộ Quy tắc ứng xử du lịch được xây dựng dành cho các nhóm đối tượng du khách, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương. Với mỗi nhóm đối tượng, Bộ Quy tắc đưa ra gợi ý về các hành động nên và không nên thực hiện tác động theo ba khía cạnh của du lịch có trách nhiệm (du lịch bền vững) là tham gia bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa và cộng đồng địa phương và cuối cùng là hỗ trợ cho kinh tế tại địa phương.

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long - Ảnh 1

Theo các chuyên gia Dự án EU, UBND tỉnh Quảng Ninh cần ban hành và yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp du lịch phổ biến đến du khách, các đối tác gửi khách và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các điểm tham quan, khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên cần căn cứ vào nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử để đưa ra các khẩu hiệu, khuyến cáo ngắn gọn, phù hợp để hướng dẫn khách tham quan du lịch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên cơ sở Bộ Quy tắc ứng xử du lịch này xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử du lịch phù hợp hơn và thể hiện được tính đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND các cấp cần tuyên truyền rộng rãi nội dung Bộ Quy tắc ứng xử du lịch tới từng cụm dân cư, tổ dân phố để vận động người dân hưởng ứng và thực hiện.

Xây dựng được Bộ Quy tắc ứng xử trong du lịch tốt sẽ có tác dụng giáo dục du khách, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng dân cư điểm đến cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường tự nhiên, văn hóa xã hội, những phong tục truyền thống tốt đẹp của địa phương, đảm bảo sự phát triển du lịch một cách bền vững.

Dự kiến Bộ Quy tắc ứng xử sẽ được hoàn thiện và trình UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành trong tháng 8/2015. Ngoài điểm đến Hạ Long, Dự án EU cũng sẽ hỗ trợ tỉnh An Giang xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho khu du lịch Núi Cấm tại địa phương này. Như vậy, với bộ quy tắc ứng xử này, sẽ là một bước tiến mới cho Du lịch Quảng Ninh phát triển nói riêng vfa du lịch cả nước nói chung.

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long

Quảng Ninh: Tích cực với Bộ Quy tắc ứng xử phục vụ chiến dịch “Nụ cười Hạ Long
56 6 62 118 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==