==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định về quy chế quản lý bãi tắm trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Ban Hành Quy Chế Quản Lý Bãi Tắm Trên Địa Bàn Tỉnh - Ảnh 1

Bãi tắm Titov trên Vịnh Hạ Long.

Nội dung quy chế nêu rõ những điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành bãi tắm trải nghiệm; quản lý hoạt động của bãi tắm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý khai thác bãi tắm; trách nhiệm quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, điều khoản thanh kiểm tra, xử lý vi phạm...

Quy định cũng nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy định an toàn của bãi tắm. Theo đó các bãi tắm chương trình phải đạt các tiêu chuẩn cụ thể về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật như: giao thông thuận lợi, an toàn; hệ thống cung cấp điện, tắm tráng, vệ sinh; thông tin liên lạc; quy chuẩn về bãi cát; biển chỉ dẫn, hòm thư góp ý...

Quy chế cũng nhấn mạnh các điều kiện, tiêu chẩn về an toàn với bãi tắm như: hệ thống phao tiêu, biển báo, chỉ giới hành lang an toàn, trạm quan sát cứu hộ cứu nạn, xuồng cứu sinh...Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, có người trông coi, quản lý, đảm bảo cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối nước cho người tắm.

Nguồn: theo baoquangninh

 

Xem thêm Chương trình hạ long khác

 

Ban Hành Quy Chế Quản Lý Bãi Tắm Trên Địa Bàn Tỉnh

Ban Hành Quy Chế Quản Lý Bãi Tắm Trên Địa Bàn Tỉnh
21 2 23 44 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==