==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tour/Khách sạn liên quan

  Du Lịch Khánh Hòa Đạt Doanh Thu Hơn 3.500 Tỷ Trong 11 Tháng

  Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 11/2013, toàn tỉnh đón 270.000 lượt khách du lịch, nâng tổng số lượt khách trong 11 tháng đầu năm lên hơn 2,7 triệu lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 91% kế hoạch năm.

  Giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm dầu ở Vịnh Hạ Long Giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm dầu ở Vịnh Hạ Long

  Du Lịch Khánh Hòa Đạt Doanh Thu Hơn 3.500 Tỷ Trong 11 Tháng

  Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 11/2013, toàn tỉnh đón 270.000 lượt khách du lịch, nâng tổng số lượt khách trong 11 tháng đầu năm lên hơn 2,7 triệu lượt, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 91% kế hoạch năm.

  Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 631.000 lượt, tăng gần 33% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.

  Doanh thu du lịch 11 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh ước đạt 3.585 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2012 và vượt kế hoạch gần 20%.

  Hiện Khánh Hòa đã bước vào mùa đón khách du lịch quốc tế. Trong tháng 11, công suất sử dụng phòng ở các khách sạn trong toàn tỉnh đạt gần 70%.

  Nguồn: Báo Khánh Hòa

  Du Lịch Khánh Hòa Đạt Doanh Thu Hơn 3.500 Tỷ Trong 11 Tháng

  Du Lịch Khánh Hòa Đạt Doanh Thu Hơn 3.500 Tỷ Trong 11 Tháng
  23 2 25 48 bài đánh giá
  ==HOTLINESHOW==