==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh, 10 tháng Quảng Ninh đón trên 6,5 triệu lượt khách, đạt 87,4% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong đó khách quốc tế trên 2 triệu lượt, đạt 77,5% kế hoạch và tăng 2% so cùng kỳ; khách lưu trú trên 3 triệu lượt, tăng 2,8% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu trải nghiệm tháng 10 ước đạt trên 420 tỷ đồng, tính chung 10 tháng ước đạt 4.204 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.

Nguồn: theo vietnamtourism.gov.vn

 

Xem thêm chương trình hạ longChương trình hạ long hấp dẫn

10 Tháng Quảng Ninh Đón Trên 6,5 Triệu Lượt Khách

10 Tháng Quảng Ninh Đón Trên 6,5 Triệu Lượt Khách
27 2 29 56 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==