==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình hạ long- Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và trải nghiệm tỉnh Quảng Ninh, 10 tháng năm 2013 Quảng Ninh đón trên 6,5 triệu lượt khách, đạt 87,4% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh Đón 7,5 Triệu Lượt Khách Du Lịch Trong Năm 2013 Quảng Ninh Đón 7,5 Triệu Lượt Khách Du Lịch Trong Năm 2013

Theo đó, lượng du khách đến với Quảng Ninh tháng 10/2013 ước đạt trên 474.000 lượt khách, tăng 19,7% so với tháng trước, tính chung 10 tháng ước đạt trên 6,5 triệu lượt khách, đạt 87,4% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong đó khách quốc tế trên 2 triệu lượt, đạt 77,5% kế hoạch và tăng 2% so cùng kỳ; khách lưu trú trên 3 triệu lượt, tăng 2,8% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu chương trình tháng 10 ước đạt trên 420 tỷ đồng, tính chung 10 tháng ước đạt 4.204 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.

Nguồn: theo vietnamchương trìnhism.gov.vn

 

Xem thêm lịch trình hạ longHành trình hạ long hấp dẫn

10 Tháng Quảng Ninh Đón Trên 6,5 Triệu Lượt khách thăm quan

10 Tháng Quảng Ninh Đón Trên 6,5 Triệu Lượt khách thăm quan
26 2 28 54 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==