==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình hạ long- Theo Sở VHTTDL TP. HCM, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố 10 tháng qua ước đạt 3,22 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm 2013.

TP HCM Đón 3,22 Triệu Lượt Khách Quốc Tế 10 Tháng Đầu Năm

trải nghiệm hạ long- Theo Sở VHTTDL TP. HCM, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố 10 tháng qua ước đạt 3,22 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ và đạt 79% kế hoạch năm 2013.

Riêng trong tháng 10/2013, lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 419.650 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó có 338.800 lượt khách đến bằng đường hàng không, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu chương trình (bao gồm nhà hàng, khách sạn và hành trình lữ hành) trong tháng 10 ước đạt 6.651 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đưa tổng doanh thu toàn ngành 10 tháng ước đạt 69.933 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch năm 2013.

Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. HCM, giá của các chương trình kích cầu được giảm từ 35-40% nhờ các chương trình phối hợp kích cầu giữa các ngành dịch vụ như hàng không, khách sạn, nhà hàng…

Nguồn: theo Chinhphu.vn

 

Xem thêm trải nghiệm hạ longChương trình hạ long hấp dẫn

TP HCM Đón 3,22 Triệu Lượt Khách Quốc Tế 10 Tháng Đầu Năm

TP HCM Đón 3,22 Triệu Lượt Khách Quốc Tế 10 Tháng Đầu Năm
29 3 32 61 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==