==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Hạ Long tỉnh Quảng Ninh tính đến tháng 11 năm 2012 đã đón 6.451.765 lượt khách tăng 9%, trong đó lượng khách quốc tế đạt 2.216.000 lượt tăng 6%; tổng doanh thu trải nghiệm đạt 4.005 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ 2011.

So với cùng kỳ năm 2011, 11 tháng năm 2012 tổng khách hành trình đến Quảng Ninh đạt 6.451.765 lượt kháchtăng 9%, trong đó khách quốc tế đạt 2.216.000 lượt khách tăng 6%; khách lưu trú đạt 2.875.000lượt khách tăng 20%, trong đó khách quốc tế đạt 1.198.000 lượt khách tăng 15%; khách thăm quan di tích lịch sử văn hóa đạt 2.448.380 lượt khách tăng 11%; khách thăm Vịnh Hạ Long đạt 2.368.275 lượt khách giảm 9%; tổng doanh thu trải nghiệm đạt 4.005 tỷ đồng tăng 20%.

Du Lich Vinh Ha Long, Du lich Quang Ninh

Trong tháng 11/2012, tổng khách chương trình đạt 510.600 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 249.700 lượt khách; khách lưu trú đạt 264.200, trong đó khách quốc tế 141.000 lượt khách; khách thăm di tích lịch sử đạt 125.345 lượt khách; khách thăm quan Vịnh Hạ Long đạt 180.000 lượt; tổng doanh thu hành trình đạt 369,2 tỷ đồng.

hành trình Quang Ninh, trải nghiệm Quảng Ninh

hành trình Quang Ninh, trải nghiệm Quảng Ninh
38 4 42 80 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==