==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia 2018

Trong chương trình Nghệ thuật chào mừng và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh, Tỉnh ủy UBND Quảng Ninh quyết định sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại thành phố du lịch Hạ Long. 

Hạ Long Trên Cạn Ở Thung Nai Hạ Long Trên Cạn Ở Thung Nai

Trong chương trình Nghệ thuật chào mừng và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh, Tỉnh ủy UBND Quảng Ninh quyết định sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại thành phố chương trình.

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia - Ảnh 1

Theo thông báo đợt bắn pháo hoa này sẽ có thời lượng không quá 15 phút tại FLC nơi nàyvào tối ngày 15-12-2018

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND TP Hạ Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa sẽ do Tập đoàn FLC tài trợ và không sử dụng ngân sách của nhà nước.

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia - Ảnh 2

Năm Du lịch quốc gia 2018 được tổ chức với một chuỗi các sự kiện, chương trình trên 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Quảng Ninh có 56 sự kiện, chương trình; các tỉnh, thành phố khác có 42 sự kiện, chương trình hưởng ứng.

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia - Ảnh 3

Nhiều chương trình và sự kiện diễn ra tại Quảng Ninh được phối hợp tổ chức thành công và mang đến hiệu ứng mạnh mẽ trong quảng bá du lịch, ví dụ như Chương trình Công bố và khai mạc Năm du lịch quốc gia 2018 hay chương trình Carnaval nơi đây2018.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 còn một số sự kiện, trong đó có lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 kết hợp với Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019).

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia

Hạ Long Chuẩn Bị Bắn Pháo Hoa Hưởng Ứng Năm Du Lịch Quốc Gia
47 5 52 99 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==