==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Phát triển Lữ Hành tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây được kỳ vọng là bước tạo đà vững chắc, đưa Quảng Ninh phát triển trở thành trung tâm hành trình quan trọng, điểm đến hấp dẫn Của quốc gia và quốc tế.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung Phát triển Lữ Hành bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả để hành trình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP của tỉnh. Bên cạnh đó, Phát triển Lữ Hành đi đôi với bảo vệ, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên và gắn với phát triển kinh tế biển.

Quảng Ninh Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Đến Năm 2030 - Ảnh 1

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm trải nghiệm quốc tế, một trọng điểm khám phá hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm chương trình đa dạng, phong phú, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới; trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cụ thể, đến năm 2020, tổng số lữ khách đạt 10,5 triệu lượt, trong đó có 4 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách thăm quan đạt 30.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 62.000 lao động trực tiếp. Đến năm 2030, tổng số lữ khách đạt 23 triệu lượt, trong đó có 10 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách thăm quan đạt 130.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 120.000 lao động trực tiếp.

Quảng Ninh Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Đến Năm 2030 - Ảnh 2

Để hoàn thành được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra một số nhóm giải pháp như tiếp thị quảng bá và xây dựng thương hiệu; sản phẩm hành trình mới; các dự án hạ tầng giao thông vận tải; dự án hạ tầng trải nghiệm, bao gồm các cơ sở lưu trú, nâng cấp các điểm trải nghiệm và tăng cường hoạt động chương trình ; dự án xây dựng và bồi dưỡng nhân lực; dự án bảo vệ môi trường; quản trị công và hợp tác, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông vận tải; tăng cường cải thiện dự báo thời tiết, công tác thống kê hành trình và quản lý hoạt động trải nghiệm MICE.

Quảng Ninh Phê Duyệt Đề Án Phát Triển Sản Phẩm chương trình

Nhằm xây dựng hệ thống các sản phẩm hành trình đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, đậm bản sắc dân tộc, UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 1419/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm trải nghiệm Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Ninh Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Đến Năm 2030 - Ảnh 3

Nội dung đề án xác định, định hướng Phát triển Lữ Hành Quảng Ninh theo loại hình chương trình và không gian hành trình theo 4 địa bàn trọng điểm là: Hạ Long, Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên, Vân Đồn - Cô Tô, Móng Cái - Trà Cổ. Từ đó, định hướng phát triển từng loại hình sản phẩm trải nghiệm chính, bổ trợ và sản phẩm mới cũng như 13 loại hình sản phẩm chương trình theo đặc trưng, thế mạnh từng khu vực như: hành trình sinh thái, mua sắm, vui chơi giải trí, tham quan dã ngoại, nghiên cứu khoa học tìm hiểu khám phá, MICE… Đồng thời đề án cũng đặt ra mục tiêu xây dựng TP. Hạ Long thành thành phố biển hiện đại, văn minh; Cô Tô – Vân Đồn thành trung tâm trải nghiệm biển đảo chất lượng cao..., xác định lộ trình hiện thực hóa, đưa các sản phẩm vào khai thác…

Đề án cũng vạch rõ 8 nhóm giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể như: nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước; cơ chế, chính sách, đầu tư nguồn lực; quảng bá xúc tiến; bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường chương trình ; giải pháp về nguồn nhân lực, liên kết vùng....

Quảng Ninh Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Đến Năm 2030

Quảng Ninh Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Đến Năm 2030
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==