==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2013, Quảng Ninh đón 7,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2012. Khách lưu trú đạt 3,4 triệu lượt, tăng 10% cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 6% cùng kỳ năm ngoái. Thời gian lưu trú bình quân đạt 1,5 ngày/khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ.

Các hoạt động quảng bá du lịch được tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức trong năm như: tổ chức lễ hội du lịch Carnaval nơi này2013, lễ hội hoa Anh Đào, các hội chợ thương mại tại tỉnh, tham gia Hội chợ thương mại du lịch Hải Phòng trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia Vùng đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng...

Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn được các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch, ngăn chặn các hiện tượng đeo bám, ép giá khách du lịch được tăng cường nhất là ở TP Hạ Long.

Nguồn: qnp.vn

 

Xem thêm du lịch Hạ Longchương trình hấp dẫn

Quảng Ninh Đón 7,5 Triệu Lượt Khách Du Lịch Trong Năm 2013

Quảng Ninh Đón 7,5 Triệu Lượt Khách Du Lịch Trong Năm 2013
31 3 34 65 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==