==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày 2/12/2015, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết các chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 23 hang động mới có giá trị cao về mặt khoa học, thẩm mỹ tại khu vực vịnh Bái Tử Long (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đây là đợt khảo sát do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện diễn ra từ ngày 23-30/11.

Quảng Ninh: phát hiện 23 hang động mới trên vịnh Bái Tử Long

chương trình Hạ Long- Ngày 2/12/2015, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết các chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện 23 hang động mới có giá trị cao về mặt khoa học, thẩm mỹ tại khu vực vịnh Bái Tử Long (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đây là đợt khảo sát do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện diễn ra từ ngày 23-30/11.

Theo kết quả khảo sát, trong 23 hang động mới có 18 hang động mới được các chuyên gia đánh giá có giá trị cao về mặt khoa học, thẩm mỹ. Sau khi nghiên cứu và đo vẽ chi tiết, Ban quản lý Vịnh Hạ Long sẽ công bố cụ thể giá trị, tọa độ của các hang động mới phát hiện...

Quảng Ninh: phát hiện 23 hang động mới trên vịnh Bái Tử Long - Ảnh 1

Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long - Bà Phạm Thuỳ Dương cho biết các hang động mới được phát hiện sẽ bổ sung thêm cơ sở dữ liệu và nguồn tài nguyên hành trình để Ban quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.

Vịnh Bái Tử Long có phần lớn diện tích thuộc TP Cẩm Phả. Vịnh này có nhiều đảo đất cùng hàng ngàn đảo đá. Từ trước tới nay, tại Vịnh Bái Tử Long cũng phát hiện nhiều hang động nhưng chủ yếu là hang động nhỏ, ít giá trị thẩm mỹ và có thể Phát triển Lữ Hành ...

Xem Thêm Hành trình Hạ Long Hấp Dẫn

Quảng Ninh: phát hiện 23 hang động mới trên vịnh Bái Tử Long

Quảng Ninh: phát hiện 23 hang động mới trên vịnh Bái Tử Long
73 7 80 153 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==